Reglugerð Afreksmannasjóðs HSV

 

Afreksmannasjóður Héraðssambands Vestfirðinga

Reglugerð fyrir afreksmannasjóð Héraðssambands Vestfirðinga.

 

 1. gr.

Sjóðurinn heitir Afreksmannasjóður Héraðssambands Vestfirðinga. Varnarþing hans skal vera starfssvæði HSV.

 

 1. gr.

Tilgangur sjóðsins er að styrkja þá einstaklinga  innan HSV sem náð hafa umtalsverðum árangri í íþrótt sinni.

 

 1. gr.

Eingöngu félagar innan HSV, sem stunda íþróttir sem viðurkenndar eru af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ), geta sótt um styrk úr sjóðnum.

 

 1. gr.

Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur  einstaklingum auk tveggja varamanna.

 Í stjórn sjóðsins skal skipa á héraðsþingi ár hvert. Eigi má velja einstaklinga til stjórnarsetu í sjóðnum er gegna stjórnarsetu í aðildarfélagi innan HSV.

 Varsla sjóðsins skal vera í höndum gjaldkera HSV.

 Framkvæmdastjóri HSV er starfsmaður sjóðsins.

 

 1. gr.

Tekjur sjóðsins skulu vera: 

10% af óskiptum lottótekjum.

Styrkir og gjafir til sjóðsins.

Árlegt framlag Ísafjarðarbæjar.

Árlegt framlag fyrirtækja.

Vaxtatekjur.

 

 1. gr.

Framlög er sjóðnum berast og óskað er eftir að gangi til ákveðins íþróttamanns skulu ganga þannig til viðkomandi aðila beint (að uppfylltum skilyrðum í gr. 3).

 

 1. gr.

Stjórn sjóðsins getur veitt styrk ef viðkomandi uppfyllir eitthvert eftirtalinna skilyrða:

Hann keppir á eða hefur möguleika á þátttöku á Ólympíu-, Heims-, Evrópu- eða Norðurlandameistaramótum.

Hann er valinn í landslið eða úrtakshópa fyrir landslið.

 

 

 1. gr.

Meginmarkmið sjóðsins er að styrkja unga og efnilega íþróttamenn sem líklegir eru til að verða afreksmenn í framtíðinni. Sjóðurinn skal ná því markmiði með því að gera 1-3 ára samning. 

 

8.1 gr.

Samningsferli

Sæki afreksmaður  um að koma í samningsferli með afreksmannasjóði, skal hann leggja fram heildstæða og rökstudda áætlun til 1-3 ára um markmið og æfingaáætlun. Stjórn sjóðsins og umsækjandi ljúka samningsgerð. Samningarnir eru endurskoðaðir á hverju ári og eru uppsegjanlegir ef vanefndir verða á þeim.

 

8.2 gr.

Samningsgerð

Gera skal samning við íþróttamanninn, aðildarfélag hans, þjálfara og eftir atvikum aðstandendur.

 

 8.3 gr.

Í samningi skal eftirfarandi koma fram:

 • Bakgrunnsupplýsingar samningsaðila
 • Markmið íþróttamanns
  • o Skammtíma markmið
  • o Langtímamarkmið
 • Æfingaáætlun
 • Yfirlit yfir stuðning afreksmannasjóðs
 • Greiðsluáætlun
 • Vörður og yfirlit yfir árangursfundi með stjórn afreksmannasjóðs

 

 1. gr.

Heimilt er að úthluta úr Afreksjóðnum einu sinni á ári til þeirra íþróttamanna sem ekki falla undir skilyrði til langtímasamnings.

Íþróttamaður sem er framarlega í íþróttagrein sinni á landsvísu eða hefur sýnt mjög góðan árangur og er líklegur til að komast í hóp bestu íþróttamanna landsins í íþróttagrein sinni fellur þar undir.

 

 1. gr.

Styrkurinn miðast við fjármagnsgetu sjóðsins hverju sinni og tilkostnað vegna þátttöku. Styrkveitingar úr sjóðnum fara fram einu sinni á ári og skulu úthlutanir auglýstar í maí, ár hvert. Umsóknarfrestur skal vera minnst 10 dagar. Berist engar umsóknir, er falla undir skilgreiningu 7og 9.gr., skal færa þá fjármuni er ætlaðir voru til úthlutunar, til næstu úthlutunar.

 

 1. gr.

Umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu berast sjóðsstjórn eigi síðar en 10 dögum fyrir styrkveitingu og vera undirritaðar af umsækjanda og formanni viðkomandi félaga/deilda með greinargerð um styrkþega.

 

 1. gr.

Héraðsþing HSV getur lagt niður sjóðinn með 2/3 greiddra atkvæða. Sé sjóðurinn lagður niður skal fjármunum sem í honum eru úthlutað til aðildarfélaga HSV samkvæmt gildandi úthlutunarreglum almennra styrkja á vegum HSV.

 

 

 

Reglugerð samþykkt á ársþingi HSV 20. maí 2015, með breytingum á ársþingi 2017.