Reglugerð afreksmannasjóðsins

Afreksmannasjóður Héraðssambands Vestfirðinga

 

Reglugerð fyrir afreksmannasjóð Héraðssambands Vestfirðinga.

 

1. gr.

Sjóðurinn heitir Afreksmannasjóður Héraðssambands Vestfirðinga, varnarþing hans skal vera starfssvæði HSV.

 

2. gr.

Tilgangur sjóðsins er að styrkja þá einstaklinga eða hópa innan HSV sem náð hafa umtalsverðum árangri í íþrótt sinni.

 

3. gr.

Eingöngu félagar og keppnishópar innan HSV, sem stunda íþróttir sem viðurkenndar eru af Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ), geta sótt um styrk úr sjóðnum.

 

4. gr.

Stjórn sjóðsins skal skipuð þremur stjórnarmönnum auk tveggja varamanna.

Í stjórn sjóðsins skal skipa á héraðsþingi ár hvert. Eigi má velja einstaklinga, til stjórnarsetu í sjóðnum, er gegna stjórnarsetu í aðildarfélagi innan HSV.

Varsla sjóðsins skal vera í höndum Sparisjóðs Vestfirðinga.

 

5. gr.

Tekjur sjóðsins skulu vera: 

  • 10% af óskiptum lottótekjum.
  • Styrkir og gjafir til sjóðsins.
  • Árlegt framlag Ísafjarðarbæjar.
  • Árlegt framlag fyrirtækja.
  • Vaxtatekjur.

 

6. gr.

Framlög er sjóðnum berast og óskað er eftir að gangi til ákveðins íþróttamanns/manna skulu ganga þannig til viðkomandi aðila beint.

 

7. gr.

Stjórn sjóðsins getur veitt styrk ef viðkomandi uppfyllir eitthvert eftirtalinna skilyrða:

Ef hann keppir á eða hefur möguleika á þátttöku á Ólympíu-, Heims-, Evrópu- eða Norðurlandameistaramótum.

Ef hann er valinn í landslið eða úrtök fyrir landslið. Ef hann er framarlega í íþróttagrein sinni á landsvísu eða hefur sýnt mjög góðan árangur og er líklegur til að komast í hóp bestu íþróttamanna landsins í íþróttagrein sinni.  Skal þá miðað við styrkleikaflokkun sérsambanda (sé hún til).

Lið eða hópur geta fengið úthlutað ef þau eru framarlega í íþróttagrein sinni á landsvísu eða hafa sýnt mjög góðan árangur og eru líkleg til að komast í hóp bestu liða/hópa landsins í íþróttagrein sinni. Skal þá miðað við styrkleikaflokkun sérsambanda (sé hún til). 

8. gr.

Styrkurinn miðast við fjármagnsgetu sjóðsins hverju sinni og tilkostnað vegna þátttöku. Styrkveitingar úr sjóðnum fara fram 3 á ári og skulu úthlutanir auglýstar í febrúar, júní og október ár hvert.  Umsóknarfrestur skal vera minnst 10 dagar. Berist engar umsóknir, er falla undir skilgreiningu 7.gr., skal færa þá fjármuni er ætlaðir voru til úthlutunar, til næstu úthlutunar.

 

9. gr.

Umsóknir um styrk úr sjóðnum skulu berast sjóðsstjórn eigi síðar en 10 dögum fyrir styrkveitingu og vera undirritaðar af umsækjanda og formanni viðkomandi deildar með  greinargerð um styrkþega.

Stjórn sjóðsins getur veitt styrki til einstaklinga eða hópa þó ekki liggi fyrir skrifleg umsókn viðkomandi, telji hún það samrýmast reglum sjóðsins.

       

10. gr.

Héraðsþing HSV getur lagt niður sjóðinn með 2/3 greiddra atkvæða. Sé sjóðurinn lagður niður skal fjármunum sem í honum eru úthlutast til aðildarfélaga HSV samkvæmt gildandi úthlutunarreglum almennra styrkja á vegum HSV. 

Reglugerð þessi var samþykkt á héraðsþingi HSV 28. apríl 2010 og öðlast þegar gildi.