Stjórn Héraðssambands Vestfirðinga auglýsir starf framkvæmdastjóra HSV laust til umsóknar. HSV er með starfssvæði í Ísafjarðarbæ og Súðavíkurhreppi og hefur 16 aðildarfélög innan sinna vébanda. Sambandið vinnur náið með sveitarfélögunum tveimur að uppbyggingu íþróttamála á svæðinu ásamt því að vinna með aðildarfélögum að framgangi einstakra íþróttagreina.

Framkvæmdastjóri er starfsmaður stjórnar HSV og ber ábyrgð á daglegum rekstri ásamt samskiptum við sveitarfélög, aðildarfélög og aðra hagsmunaaðila innan íþróttahreyfingarinnar. Um er að ræða 75-100% starf og er æskilegast að viðkomandi geti hafið störf 1. desember eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni:

 • Umsjón með rekstri HSV ásamt áætlunargerð
 • Eftirfylgni með framkvæmd Íþróttaskóla HSV
 • Samskipti við Ísafjarðarbæ og eftirfylgni með framkvæmd samninga við bæjarfélagið
 • Samskipti við aðildarfélög HSV
 • Samskipti við UMFÍ, ÍSÍ og sérsambönd
 • Samskipti við stjórn HSV

 

Hæfnikröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af rekstri
 • Góð hæfni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki
 • Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku, önnur tungumálakunnátta kostur
 • Ástríða fyrir íþróttum
 • Jákvæðni og rík þjónustulund
 • Góð almenn tölvukunnátta ásamt grunnþekkingu í að vinna með heimasíður

 

Með umsókn skulu eftirfarandi gögn fylgja:

 • Ferilskrá og kynningarbréf
 • Afrit af prófskírteinum
 • Meðmæli eða umsagnir um fyrri störf umsækjanda


Umsóknir skulu berast í tölvupósti á netfangið hsv@hsv.is 

eða bréfleiðis á skrifstofu HSV:

Héraðssamband Vestfirðinga

Suðurgötu 12

400 Ísafjörður

 

Umsóknarfrestur er til og með 14. október.

 

Nánari upplýsingar veita:

Sigríður Lára Gunnlaugsdóttir framkvæmdastjóri HSV

863-8886 / hsv@hsv.is

Ásgerður Þorleifsdóttir formaður HSV 697-7867 / asatorleifs@gmail.com

 

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Stjórn HSV áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.